W pracy z dziećmi niepełnosprawnymi stosujemy różnorodne metod pracy i rodzaje zajęć terapeutycznych. Dla każdego dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przygotowujemy indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET), który zawiera cele zarówno edukacyjne jak i terapeutyczne.

Jest on dostosowany do potrzeb dziecka, jego choroby i możliwości psychofizycznych.

Treści zawarte w przygotowanym i  realizowanym przez nas programie przekazywane są podczas zajęć grupowych, indywidualnie lub w parach, jak również podczas swobodnej i zorganizowanej zabawy w grupach przedszkolnych.

Dzieciom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zapewniamy bezpłatnie:

 • terapię indywidualną w oparciu o Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny (IPET) – 1 h/dziennie
 • zajęcia logopedyczne – 1 h/tyg.
 • terapię Integracji Sensorycznej – 1h/tyg.
 • terapię metodą Tomatisa
 • terapię ruchu rozwijającego metodą Weroniki Sherborne
 • trening umiejętności społecznych (TUS)
 • rozwijanie małej i dużej motoryki (elementy terapii ręki)
 • program aktywności wg M.Ch. Knillów
 • terapię manualną na  bazie materiałów płynnych i  sypkich
 • grupowe zajęcia uspołeczniające

 

ponadto:

 • konsultacje psychiatryczne i psychologiczne
 • diagnozę funkcjonalną Profil Psychoedukacyjny PEP- R Erica Schoplera