Od stycznia 2014 r. na terenie przedszkola odbywają się bezpłatne zajęcia Wczesnego Wspierania Rozwoju.

Podstawą kwalifikacji dziecka na zajęcia jest wydana przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną opinia o potrzebie wczesnego wspierania rozwoju. 
Podczas zajęć dzieci w zależności od potrzeb pracują z psychologiem, oligofrenopedagogiem, pedagogiem specjalnym, logopedą oraz rehabilitantem.