Zasady Rekrutacji

Rekrutacja do przedszkola  odbywa się na wolne miejsca przez cały rok. Zwykle rozpoczyna się od spotkania z rodzicami, omówienia potrzeb  dziecka oraz rodziców.

Dzieci autystyczne przyjmowane są do grupy terapeutycznej lub integracyjnej po zapoznaniu się z dokumentacją posiadaną przez rodziców oraz po obserwacji dziecka.

Wymagane dokumenty to:

  • Aktualne Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
  • Orzeczenie o niepełnosprawności

Dzieci o wysokim poziomie funkcjonowania mogą od razu być w grupie integracyjnej, a terapie indywidualne odbywają się każdego dnia w czasie pobytu w przedszkolu.

W przypadku niskiego poziomu funkcjonowania dziecka edukację przedszkolną oraz terapię rozpoczyna ono w grupie terapeutycznej.

Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat. W  przypadku, gdy dziecko uzyska odroczenie obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do 8 roku życia.

Przedszkole

Dzieci są już gotowe rozpocząć swoją przygodę z nauką. Czas na odrobinę samodzielności. Nasze przedszkole to dobry start.

Terapia Indywidualna

Nasze przedszkole jest przygotowane do opieki nad dziećmi autystycznymi. Wysoce kwalifikowana kadra i w pełni wyposażona sala doświadczania świata.

Integracja

Zadaniem przedszkola jest pomoc w poznawaniu świata poprzez zabawę i miło spędzony czas. Nasi podopieczni czują się tak dobrze, że czasem nie chcą nas opuszczać.