Opłaty

Czesne – 500,00 PLN
Wpisowe (jednorazowo) – 400,00 PLN
Całodzienne wyżywienie – 11,50 PLN

Zniżka dla rodzeństwa – 20%

 

Rodzice dzieci posiadających Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zwolnieni są opłat wpisowego i czesnego.