DZIECI ZDROWE

 • 200 zł     Wpisowe
 • 400 zł     Czesne
 • 12,00 zł  Wyżywienie dzienne

DZIECI Z ORZECZENIEM O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

 • 0 zł           Wpisowe
 • 0 zł           Czesne
 • 12,00 zł  Wyżywienie dzienne

W przypadku jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu.

Godziny otwarcia

Przedszkole jest czynne w godzinach 07:00 – 17:00, od Poniedziałku do Piątku, przez cały rok kalendarzowy, z wyjątkiem świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

Wszystkim dzieciom zapewniamy

 • opiekę od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 17.00 (bez przerwy wakacyjnej)
 • interesujące zajęcia dydaktyczne rozwijające dzieci intelektualnie, emocjonalnie i społecznie
 • bezpłatne zajęcia dodatkowe w tym m.in. język angielski, rytmikę, gimnastykę korekcyjną, logorytmikę, metodę dobrego startu, zajęcia z tablicą multimedialną i komputerami, zajęcia kuchcikowa
 • wiele dodatkowych atrakcji: wycieczki, spektakle teatralne, koncerty, warsztaty, bale tematyczne
 • rozwój inteligencji emocjonalnej – grupowe zajęcia prowadzone przez psychologa (autorska metoda)
 • dobrze wyposażone sale dydaktyczne oraz plac zabaw

Dzieciom niepełnosprawnym w grupach integracyjnych gwarantujemy bezpłatnie:

 • terapię indywidualną w oparciu o Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny (IPET) – 1 h/dziennie
 • zajęcia logopedyczne – 1 h/tyg.
 • terapię Integracji Sensorycznej – 1h/tyg.
 • naukę w grupach integracyjnych z dziećmi zdrowymi
 • realizację podstawy programowej
 • terapię metodą Tomatisa
 • terapię ruchu rozwijającego metodą Weroniki Sherborne
 • stymulację wielozmysłową w Sali Doświadczania Świata
 • trening umiejętności społecznych (TUS)
 • rozwijanie małej i dużej motoryki (elementy terapii ręki)
 • Program Aktywności wg M.Ch. Knillów
 • konsultacje psychiatryczne i psychologiczne

Podstawą kwalifikacji dziecka na zajęcia jest wydana przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną opinia o potrzebie wczesnego wspierania rozwoju. 
Podczas zajęć dzieci w zależności od potrzeb pracują z psychologiem, oligofrenopedagogiem, pedagogiem specjalnym, logopedą oraz rehabilitantem.

Zdaniem Rodziców

Jak do nas dojedziesz