Zabawy Integracyjne

Od 2,5-6 Lat

Integrację realizujemy jako formę – wspólnej zabawy, nauki i wychowania dzieci zdrowych i niepełnosprawnych. Daje ona możliwość współuczestniczenia im w naturalnych warunkach społecznych i rozwoju w zróżnicowanej grupie rówieśniczej. Uczy akceptacji, tolerancji i empatii. Przynosi korzyści zarówno dzieciom niepełnosprawnym, jak i zdrowym.

Integracja społeczna

Grupy Integracyjne

OD 2,5-6 LAT

Przebywanie w grupie integracyjnej daje szczególną szansę rozwoju społecznego wszystkim dzieciom. Dzieci pełnosprawne mają okazję, aby w naturalny sposób nauczyć się właściwego stosunku do niepełnosprawnych rówieśników. Uczą się współżyć z nimi na co dzień, a także służyć im pomocą w każdej sytuacji. Stają się bardziej wrażliwe na problemy swoich mniej sprawnych koleżanek i kolegów. Z kolei, dzieci niepełnosprawne zyskują okazję do przyjmowania akceptacji, zdobywają poczucie bezpieczeństwa, które jest podstawą ich ogólnego rozwoju psychofizycznego i intelektualnego..

Rozwój Dziecka to podstawa

Grupy Terapeutyczne

OD 2,5-6 LAT

Dzieci niepełnosprawne, które nie są jeszcze gotowe do całodziennej integracji w grupie przedszkolnej zapraszamy do grup terapeutycznych.

Zostaw Dziecko w dobrych rękach.