Grupa Terapeutyczna

Grupa dzieci w początkowej fazie terapii. Zajęcia skupiają się na poznaniu schematu własnego ciała oraz rozumieniu podstawowych pojęć. Zapewniamy opiekę i edukację, których celem jest przygotowanie dziecka do nauki w grupie integracyjnej, obejmującą:

  • pięciogodzinny pobyt w przedszkolu
  • realizację podstawy programowej w 3 – 4 osobowej grupie terapeutycznej
  • terapię indywidualną w oparciu o Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny – 1,5 godziny dziennie
  • zajęcia logopedyczne – 1h/tyg
  • terapię Integracji Sensorycznej – 1h/tyg
  • terapię metodą Tomatisa
  • trening umiejętności społecznych (TUS)
  • rozwijanie małej i dużej motoryki (elementy terapii ręki)
  • inne zajęcia dostosowane do potrzeb dzieci
  • dla dzieci gotowych, możliwość integracji z dziećmi zdrowymi

Dodatkowe informacje

Zapraszamy dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do grup terapeutycznych w naszych przedszkolach niepublicznych Łodzi przy ul. Nizinnej 26 A oraz w Zgierzu przy ul. Parzęczewskiej 8.

Grupa Wiekowa
2,5 - 5 lat
Rozmiar Klasy
15 Dzieci
Koszt
Bezpłatnie

Przyjazni opiekunowie

Jednym z głównych zadań naszej kadry pedagogicznej jest nie tylko stworzenie, ale i utrzymanie ciepłej, wręcz domowej atmosfery.


Zabawa

Staramy się zrównoważyć czas pomiędzy samymi zajęciami a swobodną zabawą, która pozwala na wykazanie się własną inicjatywą i dokonywanie wolnych wyborów

Wykwalifikowana Kadra

Wszyscy nasi nauczyciele posiadają wymagane przez MEN kwalifikacje zawodowe, które są niezbędne do pracy w publicznych placówkach przedszkolnych.

Edukacja

Znane i sprawdzone programy autorskie oraz elementy nowatorskich propozycji dydaktycznych, proponowanych w placówkach całego kraju.

Nasze Doświadczenie

Nauczyciele potrafią nawiązać bardzo dobry kontakt z dziećmi, dostrzegając i rozumiejąc ich potrzeby.


Nauczanie

Wszystkie zajęcia z dziećmi prowadzone są w sposób atrakcyjny i odpowiedni do wieku.

Co na to rodzice